Celiakia

Gluteosenzitívna enteropatia (celiakia, celiakálne sprue) je ochorenie charakterizované neznášanlivosťou/intoleranciou gliadínu s následnou atrofiou klkov, prípadne až malabsorpčným syndrómom. Ide o pomerne časté ochorenie, ktoré sa vyskytuje asi u 1:500 v rámci európskej populácie. Častejšie sa vyskytuje u pacientov s Turnerovým a Downovým syndrómom, ev. ako súčasť iných autoimunitných ochorení.

Etiopatogenéza

 • intolerancia gliadínu (frakcia gluténu, obilného proteínu)

Klinický obraz

 • Hnačky
 • Strata hmotnosti
 • Anémia z nedostatku železa
 • Osteoporóza
 • Herpetiformné dermatitídy (Duhring)

Diagnostika

 • Laboratórne vyšetrenie
 • Gastroduodenoskopia
 • Histologické vyšetrenie

Laboratórne je potrebné vyšetriť prítomnosť IgA protilátok proti gliadínu, endomyzínu a tkanivovej transglutamáze. Gastroduodenoskopia s hlbokou biopsiou tenkého čreva. Histologicky je v náleze atrofia klkov, hyperplázia krýpt a intraepitelová lymfocytárna infiltrácia.

Terapia

 • Bezlepková dieta
 • Kortikosteroidy (ťažká zápalová reakcia)

Zdroj: Zdroje a literatúra