Chronická bronchitída a chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronická fáza bronchitídy a obštrukčnej choroby vzniká pri kašli s expektoráciou v trvaní najmenej 3 mesiace a to 2 po sebe následujúce roky. CHOCHP je najčastejšou príčinou respiračnej insuficiencie. V etiológii sa uplatňuje najmä cigaretový dym či profesná expozícia noxám, prípadne sa na vzniku CHOCHP môžu podielať faktory endogénne. Klinicky sa prejavuje chronickým kašľom s expektoráciou a námahovou dýchavičnosťou. Diagnózu stanoví spirometrické vyšetrenie.

Etiopatogenéza

 1. Exogénne faktory
  • Nikotinizmus
  • Profesná expozícia
  • Recidivujúce infekcie dýchacích ciest
 2. Endogénne faktory 
  • Nedostatok inhibítoru a1-proteázy
  • Primárna ciliárna dyskinéza

Patogenéza:

 1. Chronická iritácia ⇒ aktivácia fibroblastov ⇒ zvýšená aktivita proteázy
 2. Zhrubnutie bronchiálnej sliznice ⇒ retencia sekrétu
 3. Bronchiálna hyperreaktivita s bronchokonstrikciou ⇒ atrofia bronchiálnej sliznice
 4. Kolaps bronchov ⇒ deštrukcia alveolov ⇒ emfyzém

Klinický obraz

 • Chronický kašeľ s expektoráciou 
 • Dyspnoe po námahe
 • Tieseň na hrudi, cyanóza a ortopnoe = akutná exacerbácia

Komplikácie: 

 • Bronchopneumónia 
 • Pľúcne abscesy 
 • Respiračná insuficiencia 
 • Emfyzém 
 • Pľúcna hypertenzia 
 • Cor pulmonale 

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Spirometria
 • Bodypletyzmografia
 • Imunologické vyšetrenie

Auskultačný nález: vrzoty, pískoty, chropy, predĺžené exspírium. Pri spirometrickom vyšetrení nález FEV/FVC < 70%.

Terapia

 1. Vylúčit nikotín, B2-sympatomimetikáSalbutamol, SekretolytikáAmbroxol 
 2. Stupňovitá liečba
  • Ľahká forma CHOCHP – krátkodobo účinkujúce B2-sympatomimetiká (Salbutamol)+ anticholinergiká (Ipratropiumbromid)
  • Stredná forma CHOCHP – dlhodobo účinkujúce B2-sympatomimetiká (Formoterol)+ anticholinergiká (Ipratropiumbromid)
   • Pri nedostatočnom efekte + inhalačné kortikosteroidy (Beklometazon, Flutikazon)
  • Ťažká forma CHOCHP – dlhodobo oxygenoterapia + perorálne kortikosteroidy (Prednison)
   • Zvážit chirurgickú liečbu – redukcia pľúcneho objemu

Zdroj: Zdroje a literatúra