Primárna sklerotizujúca cholangitída

Primárna sklerotizujúca cholangitída je chronický fibrotizujúci zápal intra- a extrahepatálnych žlčových ciest nejasnej etiológie. Vrchol výskytu je okolo 40. roku života a je asociovaná s HLA-B8 a HLA-D3. Zaujímavosťou je, že u 80% pacientov s PSC je súčasne prítomná ulcerózna kolitída (opačne asi 5%).

Klinický obraz

 • Ikterus s pruritom
 • Bolesti brucha v epigastriu a pod pravým rebrovým oblúkom
 • Strata hmotnosti 

PSC je iniciálne bezpríznaková !

Komplikácie:

 • Cirhóza pečene
 • Cholangiogénny karcinóm (10%)

Diagnostika

 • Laboratórne vyšetrenie
 • ERCP vyšetrenie (prípadne MRCP)
 • Histologické vyšetrenie

V laboratórnom náleze je elevácia GMT a alkalickej fosfatázy. Dôležitý je dôkaz antineutrofilných protilátok (pANCA). Pri suspekcii je indikované ERCP vyšetrenie, kde nález nepravidelnosti žlčových ciest vo forme “navlečených perál” potvrdí diagnózu. Histologický nález zápalovej infiltrácie v okolí žlčových ciest a proliferácia žlčových ciest s periduktálnou fibrózou.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Kyselina ursodeoxycholová
  • ATB liečba – pri sekundárnej bakteriálnej cholangitíde
 2. Endoskopická liečba
  • Balóniková dilatácia a implantácia stentu (pri stenóze)
 3. Chirurgická liečba
  • Transplantácia pečene (cirhóza)

Zdroj: Zdroje a literatúra