Gynekomastia

Gynekomastia je benígna difúzna alebo fokálna proliferácia strómy a duktálneho systému mužského prsníka. Môže byť obojstranná alebo jednostranná. Klinicky sa prejavuje ako palpačná rezistencia retroareolárne, často bolestivá na dotyk.

 1. Florídna (aktívna) gynekomastia
 2. Fibrózna gynekomastia
 3. Pseudogynekomastia – hypertrofia tukového tkaniva u obezných

Etiopatogenéza

 • Abnormálny pomer androgénu a estrogénu
 • Nadmerný príjem fytoestrogénov
 • Vedľajší účinok liekov
 • Zvýšená produkcia estrogénov
 • Systémové ochorenia
 • Klinefelterov syndróm

Väčšina prípadov gynekomastie vzniká na podklade abnormálneho pomeru androgén – estrogén. Taktiež môže byť spôsobená nadmerným príjmom exogénnych estrogénov (napr. fytoestrogény v potrave), liekmi (anabolické steroidy, antiandrogény pri liečbe karcinómu prostaty, spironolaktón), zvýšenou endogénnou produkciou estrogénu (tumory semeníkov, nadobličiek, zvýšená aromatizácia androgénov), cirhózou pečene, renálnym zlyhávaním, hypertyroidizmom a vysokým vekom. Často sa vyskytuje aj pri Klinefelterovom syndróme (47, XXY).

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Mamografia
 • Histologické vyšetrenie

Klinické vyšetrenie okrem prsníkov a axíl aj vyšetrenie semeníkov a brucha (zväčšenie pečene, caput medusae, ascites). Zo zobrazovacích metód sa najčastejšie používa USG vyšetrenie. Pri podozrení na karcinóm prsníka a pri výraznejšie zväčšených prsiach možno doplniť aj mamografiu. Diagnózu potvrdí core-cut biopsia. Okrem zmienených vyšetrení je nutné doplniť aj urologické a endokrinologické vyšetrenie.

Terapia

 • Chirurgická liečba

Gynekomastia nezvyšuje riziko vzniku karcinómu prsníka. Väčšina prípadov spontánne regreduje do 2 rokov, preto zvyčajne nevyžaduje chirurgickú liečbu. Tá je indikovaná pri bolestivých formách, výraznom zväčšení prsníkov a z kozmetických dôvodov. Chirurgická liečba spočíva v odstránení proliferovaného tkaniva subareolárne.

Zdroj: Zdroje a literatúra