Defekt predsieňového septa

Defekt predsieňového septa (defect septi interatrialis, atrial septal defect) je vrodená chyba srdca definovaná prítomnosťou otvoru v septe medzi priedsieňami. Postihuje asi 10% pacientov s  VVCHS. Dievčatá sú postihnuté 2x častejšie. Klinicky sa prejavuje až v predškolskom veku. Diagnóza sa potvrdí echokardiografickým vyšetrením. Liečba spočíva v chirurgickej suture alebo v našití záplaty v závislosti od veľkosti defektu.

Klasifikácia

 1. Foramen ovale apertum – otvorená chlopňa foramen ovale
 2. Defekt vo fossa ovalis – typ ostium secundum
  • Najčastejší typ
  • V strede predsieňového septa a je ohraničený limbom fossa ovalis
  • Významný skrat vzniká len pri väčšom defekte
  • Podľa počtu otvorov sa rozdeluje na viac typov:
   • Solitárny defekt
   • Mnohopočetný defekt
   • Kribriformný defekt (septum cribriforme)
 3. Sinus venosus
  • Vyskytuje sa v 2 formách:
   1. Horný typ – umiestnený v hornej časti septa pri vyústení hornej dutej žily. Pravostranné pľúcne žily pri tejto anomálii ústia do dolnej časti hornej dutej žily alebo do pravej predsiene blízko junkcie hornej dutej žily (neúplný anomálny návrat pľúcnych žíl)
   2. Dolný typ defektu sinus venosus pri vyústení dolnej dutej žily je zriedkavý
 4. Aplasia septi interatrialis – vzniká tak spoločná srdcová predsieň

Etiopatogenéza

V dôsledku tlakový gradientu tečie krv cez defekt spravidla zľava doprava (Ľ ⇒ P)

 1. Okysličená krv v ľavej predsieni
 2. Prietok krvi do pravej predsiene
 3. Objemové preťaženie ĽP aj PP, PK a pľúcnice

Klinický obraz

Novorodenci a dojčatá

 • Asymptomatický priebeh (väčšinou)

Predškolský a školský vek

 • Znížená fyzická výkonnosť
 • Supraventrikulárna tachykardia (flutter predsiení)
 • Vyklenuté prekordium
 • Harrisonova ryha
 • Hmatná pulzácia pravej komory

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Elektrokardiografia
 • Echokardiografia
 • RTG vyšetrenie

Auskultačný nález so systolickým šelestom nad pľúcnicou (3/6) s rázštepom II. ozvy. EKG nález sínusového rytmu, môže byť s predĺženým P-R intervalom (familiárny výskyt), poprípade známky hypertrofie PK. Echokardiografia znázorní ľavo-pravý skrat. RTG vyšetrenie s nálezom zvýraznenej cievnej kresby.

Terapia

 • Chirurgická liečba – priama sutura alebo pomocou záplaty v 3. – 5. roku života

Zdroj: Zdroje a literatúra