Emfyzém pľúc

Pľúcny emfyzém je ireverzibilné rozšírenie dýchacích ciest periférne od terminálnych bronchiolov.

Klasifikácia

 1. Primárny emfyzém – atrofický, vo vyššom veku
 2. Sekundárny emfyzém
  • Centrilobulárny emfyzém – fajčiari
  • Panlobulárny emfyzém – nedostatok a1-antitrypsin
  • Postresekčný emfyzém – po pľúcnej operácii/resekcii
  • Emfyzém z jazvenia pľúcneho tkaniva

Etiopatogenéza

 • Zvýšená aktivita proteáz
 • Vrodený nedostatok a1-antitrypsínu 

Patogenéza:

 1. Oxidanty z cigaretového dymu ⇒ inaktivácia a1-antitrypsínu
 2. Nerovnováha medzi proteázami a antiproteázami ⇒ deštrukcia alveolárnej steny
 3. Zbížená elasticita bronchov ⇒ kolaps pri exspirácii
 4. Retencia vzduchu v pľúcach ⇒ obštrukčný emfyzém

Klinický obraz

 1. Bronchitický typ (blue bloater)
  • Obezita 
  • Výrazná cyanóza, bez dyspnoe
  • Produktívny kašeľ 
  • Časté exacerbácie chronickej bronchitídy
  • Ťažká respiračná insificiencia 
  • Pravostranné srdcové zlyhávanie (pľúcna hypertenzia)
 2. Emfyzémový typ (pink puffer)
  • Kachexia 
  • Výrazné dyspnoe, bez cyanózy
  • Suchý dráždivý kašeľ 
  • Ľahká respiračná insuficiencia

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Spirometria

Auskultačný nález: oslabené dýchacie šelesty, suché chropy. Pri vyšetrení nález sudkovitého hrudníku, pacienti často vydychujú cez zošpúlené pery, môžu byť prítomné venektázie pozdĺž hornej hrudnej apertury.

Na RTG snímku nález oploštenej bránice, prítomné sú emfyzémové buly. CT vyšetrenie bližšie špecifikuje nález.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Vylúčit nikotín
  • Substitúcia a1-antitrypsínu – pri dokázanom nedostatku !
  • Dychová rehabilitácia
  • Oxygenoterapia
 2. Chirurgická liečba
  • Resekcia emfyzémových bul
  • Transplantácia pľúc (ojedinele)

Prevencia: očkovanie proti chrípke a pneumokokom

Zdroj: Zdroje a literatúra