Primárny hyperparathyreoidizmus

Primárny hyperparathyreoidizmus je stav, kedy dochádza k autonómnej sekrécii parathormónu prištítnymi telieskami, čo ma za následok zvýšené vstrebávanie vápniku v črevách, zvýšenú resorpciu vápniku v obličkách a zvýšené vylučovanie vápnika z kostí.

Sekundárny hyperparathyreoidizmus je stav, kedy dochádza k zvýšenej produkcii parathormónu pri systémovej hypokalciémii (kompenzačne).

Etiopatogenéza

 1. Adenóm prištítnych teliesok
 2. Hyperplázia prištítnych teliesok
 3. Karcinóm prištítnych teliesok

Klinický obraz

 • Nefrolitiáza, nefrokalcinóza
 • Polyúria a polydypsia
 • Nechutenstvo, nauzea a zvracanie
 • Peptická vredová choroba
 • Únava, strata výkonosti
 • Chondrokalcinóza
 • Pseudodna

Väčšina pacientov má klinicky asymptomatickú hyperkalciémiu !

Komplikácie:

 • Hyperkalciémická kríza
 • Somnolencia až kóma

Diagnostika

 • Laboratórne vyšetrenie – ↑Parathormón, ↑Ca, a ↓P,
 • USG vyšetrenie

Pomocou USG vyšetrenia je nález hypoechogénneho adenómu prištítnych teliesok.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Asymptomatický hyperparathyreoidizmus
   • Dostatok tekutín
   • Profylaxia osteoporózy postmenopauzálne
   • Bisfosfonátyalendronát, risendronát, ibandronát
   • Selektívne modulátory estrogénových receptorovraloxifén
   • Kalcimimetikácinacalcet
  • Hyperkalciemická kríza
   • Forsírovaná diuréza – FR + furosemid
   • Hemodialýza pri renálnej insuficiencii
 2. Chirurgická liečba
  • Totálna parathyreoidektómia

Pri solitárnom adenóme alebo hyperplázii je indikovaná totálna parathyreoidektómia s autotransplantáciou (napr. do m. sternocleidomastoideus).

Zdroj: Zdroje a literatúra