Karcinóm štítnej žľazy

Karcinómy štítnej žľazy sú heterogénnou skupinou malígných nádorov ŠŽ, ktoré vychádzajú z tyreocytov alebo C-buniek.

 1. Diferencovaný karcinóm ŠŽ (80-90%)
  • Papilárny karcinóm (70%)
  • Folikulárny karcinóm (15%)
 2. Nediferencovaný (anaplastický) karcinóm ŠŽ (5%)
 3. Medulárny (C-bunkový) karcinóm ŠŽ (10%)
  • Sporadicky sa vyskytujúci typ
  • Familiárny typ – v rámci mnopočetných endokrinných neoplázii (MEN)
 4. Iné malignity: sarkóm, lymfóm, teratóm

Etiopatogenéza

 • Ionizujúce žiarenie, radioaktivita
 • Genetické faktory (medulárny karcinóm)

Klinický obraz

 • Hmatný uzol, tuhá konzistencia, často fixovaný k okoliu
 • Prehĺtacie ťažkosti 
 • Chrapot pri kompresi n. laryngeus reccurens
 • Stridor a kompresia krčných žíl
 • Hornerov syndróm
  1. Mióza
  2. Ptóza viečka
  3. Enoftalmus
 • Hnačka, flush, cushingové príznaky (medulárny karcinóm)

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Scintigrafia
 • Histologické vyšetrenie
 • Genetické vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • PET vyšetrenie

Pri fyzikálnom vyšetrení pohmatom hmatný uzol s tuhou konzistenciou, prípadne krčná lymfadenopatia. V laboratórnom náleze hormóny v norme, zvýšený kalcitonin (medulárny karcinóm). V rámci genetického vyšetrenia je možné zistiť bodové mutácie v protoonkogéne RET.

USG vyšetrenie s nálezom anechogénnych, nepravidelne ohraničených okrskov s výraznou perfúziou. Scintigrafia s Tc-pertechnátom slúži k detekci studených uzlov. Dôležitá je biopsia tenkou ihlou s histologickým vyšetrením. CT vyšetrenie je vhodné v rámci stagingu ochorenia. PET vyšetrenie celého tela slúži k detekci metastáz.

Terapia

 • Totálna thyreoidektómia 
 • Supresia TSH pomocou L-thyroxínu
 • Multimodálna liečba (anaplastický karcinóm)
  • Operácia + chemoterapia + radioterapia

Zdroj: Zdroje a literatúra