Akútna tyreoiditída

Akútna tyreoiditída je akútny zápal štítnej žľazy. Môže byť spôsobená mikrobiologickým agens, prípadne ako reakcia na fyzikálno-chemické noxy.

  1. Hnisavá akútna tyreoiditída – bakteriálna, mykotická, parazitárna
  2. Nehnisavá akútna tyreoiditída – vírusová, postradiačná, posttraumatická

Klinický obraz

  • Bolest ŠŽ
  • Edém ŠŽ
  • Erytém kože v okolí ŠŽ
  • Horúčka

Diagnostika

  • Laboratórne vyšetrenie – elevácia CRP, leukocytóza
  • USG vyšetrenie

USG vyšetrenie s nálezom nehomogénnej, edematóznej a hypoechogénnej ŠŽ, prípadne s prítomnosťou anechogénnych oblastí v dôsledku zápalového rozpadu.

Terapia

  • ATB
  • Incize a drenáž – pri abscese

Zdroj: Zdroje a literatúra