Akútne zlyhanie pečene

Hepatálne zlyhanie je stav, pri ktorom pečeň prestáva plniť svoje funkcie. Je charakterizované zvýšenou hladinou hepatálnych enzýmov, poruchou zrážanlivosti krvi alebo encefalopatiou.

 1. Fulminantné zlyhanie pečene (do 7 dní)
 2. Akútne zlyhanie pečene (8 – 28 dní)
 3. Subakútne zlyhanie pečene (nad 28 dní)

Etiopatogenéza

 • Vírusová hepatitída (65%)
 • Hepatotoxické lieky, drogy, chemikálie
 • Intoxikácia hubami
 • Akútna tehotenská steatóza pečene
 • HELLP syndróm
 • Šoková pečeň
 • Wilsonova choroba

Klinický obraz

 • Ikterus 
 • Porucha vedomia – encefalopatia
 • Flapping tremor 
 • Foetor hepaticus, hyperventilácia – hyperamonémia
 • Hemoragická diatéza – porucha zrážanlivosti krvi
 • Hypotenzia – vazodilatácia

Komplikácie:

 • Edém mozgu
 • GIT krvácanie 
 • Hypoglykémia – znížena glukoneogenéza 
 • Akútne zlyhanie obličiek 
 • Sepsa – vyšší sklon k infekciam

Diagnostika

 • Laboratórne vyšetrenie
 • EEG vyšetrenie (ev.) – meranie intrakranialneho tlaku

V laboratórnom náleze elevácia hepatálnych enzýmov, hyperamonémia, trombocytopénia, predĺžený protrombínový čas, minerálový rozvrat.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Kauzálna liečba príčiny
  • Parenterálna výživa
  • Substitúcia koagulačných faktorov
  • Profylaxia VCHGD
  • Hemodialýza – pri hepatorenálnom syndróme
  • Extrakorporálna detoxikácia (MARS)
 2. Chirurgická liečba
  • Transplantácia pečene

Zdroj: Zdroje a literatúra