Cirhóza pečene

Cirhóza pečene je stav ireverzibilnej prestavby pečeňového parenchýmu so zničením štruktúry lalôčikov a so zmnožením fibrozneho tkaniva s tvorbou regeneračných uzlov. Funkčným následkem cirhózy je hepatálne zlyhanie, portálna hypertenzia a znížená perfúzia pečeňou v dôsledku intrahepatálnych portosystémových skratov. Cirhotické zmeny sú reakciou na nekrózu hepatocytov.

 1. Mikronudulárna cirhóza – regeneračné uzle < 3 mm
 2. Makronodulárna cirhóza – regeneračné uzle > 3 mm
 3. Zmiešaná cirhóza

Etiopatogenéza

 • Abúzus alkoholu (60%)
 • Vírusová hepatitída B a C (30%)
 • Nealkoholová steatohepatitída (NASH)
 • Autoimunitná hepatitída
 • Primárna biliárna cirhóza
 • Primárna sklerotizujúca cholangitída

Klinický obraz

 • Únava, zníženie výkonosti
 • Tlak a pocit plnosti v epigastriu a pod P rebrovým oblúkom
 • Nechutenstvo, strata hmotnosti
 • Malnutrícia, kachexia
 • Pavučikovité névy 
 • Palmárny erytém , Dupuytrenova kontraktúra
 • Ikterus 
 • Gynekomastia u mužov, porucha potencie
 • Porucha menštruačného cyklu

Komplikácie:

 • Hemoragická diatéza 
 • Portálna hypertenzia
 • Hepatálna encefalopatia 
 • Hepatocelulárny karcinóm

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Histologické vyšetrenie
 • Elastografia
 • Gastroskopické vyšetrenie

Pri fyzikálnom vyšetrení nález kolaterálnych žíl – hrudník, brucho. Caput medusae vzniká len ak je priechodná v. umbilicalis. Palpačne v úvodnom štádiu hepatomegália, neskôr zmenšenie a ptóza pečene. V laboratórnom náleze sú elevované hepatálne enzýmy, znížený albumín a predĺžený protrombínový čas.

Punkcia pečene, vrátane histopatologického vyšetrenia, s dôkazom narušenia lolôčikovej štruktúry a ciev. USG vyšetrenie znázorní nerovný povrch pečene, nehomogénnu štruktúru parenchýmu, ev. prítomnosť ascitu. Elastografia je spoľahlivé vyšetrenie k detekcii fibrózy pečeňového perenchýmu.

Ako doplňujúce vyšetrenie je vhodná gastroskopia k vylúčeniu alebo verifikácii prítomnosti pažerákových varixov.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Abstinencia alkoholu, vysadiť hepatotoxické lieky
  • Dieta s dostatočným obsahom kalórii a bielkovín
   • CAVE! pri encefalopatii reštrikcia bielkovín !
  • Substitúcia vitamínov – kyselina listová, vitamín B1 (thiamin)
  • Krvácanie z varixov – infuzia koloidov, albumín, terlipresín
  • Ascites – diuretiká (spironolaktón / spironolaktón + furosemid)
 2. Chirurgická liečba
  • Transplantácia pečene

Zdroj: Zdroje a literatúra