Autoimunitné hepatitídy

Autoimunitné hepatitídy sú zápalové ochorenia, ktoré na imunitnom podklade difúzne postihujú parenchým pečene a spôsobujú jej dysfunkciu. Etiopatogeneticky docházá k senzibilizácii lymfocytov proti proteínom membrán hepatocytov. AH postihujú prevažne ženy (70%), najčastejšie medzi 15. – 40. rokom života. Ochorenie má familiárnu predispozíciu a je asociované s HLA-B8, HLA-D3 a HLA-D4. Autoimunitná hepatitída II. typu postihuje prevažne deti. AH sú často združené s inými autoimunitnými chorobami – reumatoidná artritída, autoimunitná thyreoiditída, ulcerózna kolitída.

Klinický obraz

 • Zníženie výkonosti
 • Bolest pod pravým rebrovým oblúkom
 • Ikterus
 • Palmárny erytém, pavučikovité névy
 • Ascites, krvácanie z pažerákových varixov, encefalopatia (neskoré štádium)

Diagnostika

 • Laboratórne vyšetrenie
  1. Klasická (lupus-like) autoimunitná hepatitída (I. typ)
   • ANA – antinukleárne protilátky
   • SMA – protilátky proti hladkej svalovine (smooth muscle)
   • SLA – protilátky proti rozpustnému pečeňovému antigénu (soluble liver)
  2. LKM1 pozitívna autoimunitná hepatitída (II. typ) 
   • LKM liver kidney microsome protilátky
 • Histologické vyšetrenie

Histológia sa získava z biopsie hepatálneho parenchýmu, kde nález potvrdí diagnózu. V histologickom obraze je chronická aktívna hepatitída so zápalovou infiltráciou portálnych polí s prechodom na parenchým (“nekrózy ako vyžraté od moly”).

Terapia

 • Kortikosteroidy + Azatioprin 

Liečba je potrebná až do kompletnej remisie ochorenia, následne liečba minimálne 2 roky.

Zdroj: Zdroje a literatúra