Vírusové hepatitídy

Vírusová hepatitída A

Hepatitída A je difúzny zápal pečene spôsobený HAV. Ide o najčastejšiu akútnu vírusovú hepatitídu. Pacient je infekčný pri pozitivite HAV-RNA.

Prenos: feko-orálne  (vylučovanie HAV do stolice)
Inkubačná doba: 15 – 50 dní 
Chronické štádium: nie 

Klinický obraz

 • Chrípkové príznaky – únava, malátnosť, strata výkonosti
 • Bolesť pod pravým rebrovým oblúkom
 • Hepatomegália

V 7% prípadov je priebeh asymtomatický.

Komplikácie:

 • Protrahovaná infekcia
 • Fulminantná hepatitída 
 • Hepatálne zlyhanie 

Diagnostika

 • Elevácia hepatálnych enzýmov
 • Dôkaz HAV IgM (akútne štádium)
 • Dôkaz anti-HAV (prekonané štádium)

Terapia

 • Pokoj na lôžku
 • Abstinencia

Prevencia: očkovanie proti hepatitíde A

Vírusová hepatitída B

Hepatitída B je difúzny zápal pečene spôsobený HBV (DNA vírus). Pacient je infekčný pri pozitivite HBsAg, zvýšená infekčnosť pri pozitivite HBeAg.

Prenos: parenterálne, sexuálne, perinatálne 
Inkubačná doba: 30 – 180 dní
Chronické štádium: áno

Klinický obraz

 • Chrípkové príznaky – únava, malátnosť, strata výkonosti
 • Strata chuti k jedlu, zníženie hmotnosti
 • Bolesť pod pravým rebrovým oblúkom
 • Hepatomegália
 • Bolesť kĺbov
 • Exantém
 • Ikterus, tmavý moč

Komplikácie:

 • Protrahovaná infekcia
 • Fulminantná hepatitída 
 • Hepatálne zlyhanie
 • Cirhóza pečene
 • Hepatocelulárny karcinóm

Diagnostika

 • Elevácia hepatálnych enzýmov (akútne štádium)
 • Dôkaz HBc IgM, HBsAg, HBV DNA (akútne štádium)
 • Dôkaz HBsAg (pozitivita pacienta)
 • Dôkaz anti-HBc, anti-HBe (prekonané štádium – nízka replikácia)
 • Dôkaz anti-HBs (prekonané štádium – vyliečený)
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • Laboratórny odber onkomarkeru AFP (polročný screening)

Zobrazovacie vyšetrovacie metódu sú potrebné k zhodnoteniu morfológie pečene. Pri chronickej hepatitíde je potrebné screeningové vyšetrenie pečene k vylúčeniu hepatocelulárneho karcinomu ! 

Terapia

 • Pokoj na lôžku
 • Abstinencia
 • Interferon-a – pri chronickej hepatitíde so zápalovou aktivitou
 • Entecavir, Adefovir – pri chronickej hepatitíde so zápalovou aktivitou nereagujúcou na INFa

Prevencia: očkovanie proti hepatitíde B

Vírusová hepatitída C

Hepatitída C je difúzny zápal pečene spôsobený HCV. Pacient je infekčný pri pozitivite HCV-RNA.

Prenos: parenterálne, sexuálne, perinatálne 
Inkubačná doba: 15 – 180 dní
Chronické štádium: áno

Klinický obraz

 • Chrípkové príznaky – únava, malátnosť, strata výkonosti
 • Strata chuti k jedlu, zníženie hmotnosti
 • Bolesť pod pravým rebrovým oblúkom
 • Hepatomegália

Komplikácie:

 • Protrahovaná infekcia
 • Fulminantná hepatitída 
 • Hepatálne zlyhanie
 • Cirhóza pečene
 • Hepatocelulárny karcinóm

Diagnostika

 • Elevácia hepatálnych enzýmov (akútne štádium)
 • Dôkaz antigénu HCV-RNA (akútne štádium, infekciozita)
 • Dôkaz anti-HCV (prekonané štádium, perzistencia)
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • Laboratórny odber onkomarkeru AFP (polročný screening)

Zobrazovacie vyšetrovacie metódu sú potrebné k zhodnoteniu morfológie pečene. Pri chronickej hepatitíde je potrebné screeningové vyšetrenie pečene k vylúčeniu hepatocelulárneho karcinomu ! 

Terapia

 • Pokoj na lôžku
 • Abstinencia
 • Peg-Interferon-a na 24 týždňov – akútne štádium
 • Peg-Interferon-a + Ribavirin na 24 až 48 týždňov – chronické štádium

Vírusové hepatitídy D a E

Hepatitída D a E je difúzny zápal pečene spôsobený HDV a HEV. Pacient je infekčný pri pozitivite anti HDV IgM a anti HEV IgM

Hepatitída D

Prenos: parenterálne, sexuálne, perinatálne 
Inkubačná doba: 30 – 180 dní
Chronické štádium: áno
Potrebná koinfekcia HBV !

Hepatitída E

Prenos: feko-orálne
Inkubačná doba: 15-60 dní
Chronické štádium: nie

Klinický obraz

 • Chrípkové príznaky – únava, malátnosť, strata výkonosti
 • Strata chuti k jedlu, zníženie hmotnosti
 • Bolesť pod pravým rebrovým oblúkom
 • Hepatomegália

Diagnostika

 • Elevácia hepatálnych enzýmov (akútne štádium)
 • Dôkaz anti HDV IgM a anti HEV IgM (akútne štádium), ev. dôkaz HEV-RNA v stolici (akútne štádium)

Terapia

 • Pokoj na lôžku
 • Abstinencia

Prevencia: očkovanie proti hepatitíde B

Zdroj: Zdroje a literatúra