Steatóza pečene

Nealkoholické stukovatenie pečene (NAFDL – nonalcoholic fatty liver disease) je ochorenie, ktoré postihuje asi 20% populácie v civilizovaných, industriálnych krajinách, väčšinou v dôsledku adipozity či diabetu II. typu. Steatóza pečene môže vzniknúť aj iatrogénne následkom užívania niektorých liečiv, či po operačných výkonoch.

Etiopatogenéza

  • Obezita
  • Diabetes mellitus II. typu (90% prípadov)
  • Glukokortikoidy, syntetické estrogény, amiodaron
  • Rozsiahla resekcia tenkého čreva, duodenopankreatektómia

Klinický obraz

  • Nešpecifické ťažkosti pod pravým rebrovým oblúkom (štádium steatohepatitídy)

Diagnostika

  • Laboratórne vyšetrenie
  • USG vyšetrenie
  • Histologické vyšetrenie

V USG náleze je homogénne zahustená konzistencia pečene s distálnym oslabením signálu. Biopsia odhalí stukovatenie parenchýmu pečene a v prípade prítomnosti zápalového infiltrátu s poškodením parenchýmu, ev. s fibrózou, je nález definovaný ako steatohepatitída.

Terapia

  • Normalizácia telesnej hmotnosti
  • Kompenzácia diabetu

Zdroj: Zdroje a literatúra