Wilsonova choroba

Wilsonova choroba (hepatolentikulárna degenerácia) je ochorenie, kedy dochádza k zníženému biliárnemu vylučovaniu medi s následným patologickým ukladaním v pečeni, mozku, očiach a obličkách. Ide o autozomálne recesívne dedičné ochorenie, kde dochádza k mutácii Wilsonovho génu v ATPáze určenej k transportu medi.

Klinický obraz

 1. Pečeň 
  • Steatóza
  • Fulminantná hepatitída
  • Cirhóza pečene
 2. Nervový systém 
  • Tremor
  • Dysartria
  • Katatónna psychóza
  • Demencia
 3. Oči 
  • Kayser-Fleischerov korneálny prstenec
  • Katarakta
 4. Obličky
  • Nefrolithiáza, nefrokalcinóza
  • Renálna insuficiencia s proteinúrii
 5. Srdce
  • Kardiomyopatia
  • Poruchy srdcového rytmu

Diagnostika

 • Laboratórne vyšetrenie
 • Histologické vyšetrenie
 • Genetické vyšetrenie

V laboratórnom náleze je znížený ceruloplazmín (< 150mg/l), zvýšená volná sérová meď (> 1,6 umol/l), zvýšená meď v moči (> 250 ug/d). Je možné zbierať 24 hod. moč pri terapii D-penicilamínom. Biopsie pečene s nálezom zvýšeného obsahu medi v tkanive. Geneticky je možné dokázať mutáciu Wilsonovho génu.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Dieta s obmezením medi
  • D-penicilamín
  • Trietylen-tetramin-dihydrochlorid 
  • Zinok
 2. Chirurgická liečba
  • Transplantácia pečene (štádium cirhózy)

Zdroj: Zdroje a literatúra