Stenóza aorty

Stenóza aorty (stenosis aortae) tvorí približne 3 – 6 % všetkých vrodených srdcových chýb. Chlapci sú postihnutí 5x častejšie v porovnaní s dievčatami. Pri stenóze aorty dochádza k obštrukcii výtokového traktu ĽK, čo vedie k jej tlakovému preťaženiu a vzniku hypertrofie ĽK. V závislosti od úrovne postihnutia chlopne sa rozlišuje stenóza valvulárna, subvalvulárna a supravalvulárna. V klinickom obraze dominujú príznaky srdcového zlyhávania. Diagnózu potvrdí echokardiografické vyšetrenie. V liečbe je preverovaná endovaskulárna (intervenčná) balóniková valvuloplastika. Operácia je indikovaná až u starších detí.

Klasifikácia

 1. Valvulárna stenóza (75% stenóz aorty)
 2. Subvalvulárna stenóza – má 2 formy:
  • Stenóza fibróznym prstencom
  • Hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia
 3. Supravalvulárna stenóza – stenóza ascendentnej aorty, často sa vyskytuje pri Williams-Beurenovom syndróme

Patogenéza

 1. Obštrukcia výtokového ústia ⇒ tlakové preťaženie so vznikom hypertrofie ĽK
 2. Vyvinutie vysokého tlaku na prekonanie stenózy + dosiahnutie normálneho tlaku v aorte
 3. Pri fyzickej záťaži dôjde k pokles tlaku v aorte a vzniku nepomeru medzi spotrebou O2 v hypertrofickom myokarde a zníženým koronárnym prekrvením ⇒ infarkt myokardu / náhla srdcová smrť

Klinický obraz

Kritická stenóza

 • Dekompenzáciaľavostranné zlyhanie srdca
 • Kardiomegália
 • Pľúcny edém
 • Kardiogénny šok

Mierna stenóza

 • Mierne znížená telesná výkonnosť
 • U mladých často synkopy
 • Pri telesnej námahe fibrilácia komôr a smrť
Je potrebné dôkladne varovať pacientov pred zvýšenou fyzickou záťažou !

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Elektrokardiografia
 • Echokardiografia
 • RTG vyšetrenie

Auskultačný nález:

 • Hrubý, stredne- až nízkofrekvenčný systolický šelest v 2. až 3. medzirebrí vpravo
 • Šelest je hlasný (3/6 – 5/6) s propagáciou do karotíd
 • Často počuť tzv. opening snap pri otvorení aortálnej chlopne
 • Hmatný vír v jugulárnej jamke

Systolický TK môže byť znížený, amplitúda TK redukovaná.

Na EKG zázname známky hypertrofie ľavého srdca, zmena repolarizácie nad ĽK (depresia ST vo zvode V5 a V6) sú dôkazom subendokardiálnej ischémie.
RTG vyšetrenie znázorní srdcový tieň normálnej veľkosti, zaoblený srdcový hrot, prominujúci aortálny „knoflík“, rozšírenie horného mediastína doprava (dilatácia ascendentnej aorty). Echokardiografia  znázorní zhrubnutie aortálnej chlopne a jej „doming“ postavenie.

Invazívna diagnostika – katetrizácia srdca je indikovaná u detí, kde klinické, EKG a echokardiografické vyšetrenie svedčia o závažnej aortálnej stenóze, pričom sa súčasne urobí valvoplastika.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba (farmakologická) – Prostaglandíny na udržanie otvoreného ductus arteriosus Botalli a tým aj systémovej perfúzie
 2. Endovaskulárna liečba (intervenčná) – Perkutánna balonková valvuloplastika (katetrizačná)
 3. Chirurgická liečba
  • Rozšírenie chlopne a oddelenie zrastených komisúr
  • Mechanická náhrada – vyžaduje antikoagulačnú terapiu, indikovaná u starších detí

Zdroj: Zdroje a literatúra