Stenóza pľúcnice

Stenóza pľúcnice (stenosis arteriae pulmonalis) je zúženie výtokového traktu PK, prípadne samotnej pľúcnice, pričom dochádza k obmedzeniu prietoku venóznej krvi do pľúc. Tvorí približne 7% všetkých VVCHS. Frekvencia výskytu je u oboch pohlaví rovnaká, a je dokázaný familiárny výskyt. Klinicky sa prejavuje stredne ťažká a ťažká stenóza. Diagnózu potvrdí echokardiografické vyšetrenie, prípadne angiografia. Liečba pri výraznej cyanóze pozostáva s podania prostaglandínov s následnou rýchlou balónkovou angioplastikou.

Stenóza pľúcnice je často súčasťou dedičných syndrómov:
 • Ulrichov-Noonanovej syndróm (mužský Turnerov syndróm 45 X0)
 • Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Klasifikácia

 1. Valvulárna stenóza
 2. Subvalvulárna stenóza (najčastejšie ako infudibulárna)
  • Fibrózne, fibromuskulárne alebo muskulárne zúženie
  • Hypertrofia svaloviny infundibula (zhrubnutím crista supraventricularis)
 3. Supravalvulárna stenóza
  • Tesne nad chlopňou sa nachádza zúženie jednej alebo oboch hlavných vetiev pľúcnice
 4. Periférna stenóza
  • Zúženie v mieste lalokových alebo segmentálnych arteriálnych vetiev hlavných vetiev pľúcnice

Etiopatogenéza

 1. Vzostup tlaku v PK (čiastočne nad hodnoty systolického tlaku) umožní rozvoj hypertrofie PK
 2. Zúženie výtokového traktu PK vedie k stenotickej dilatácii kmeňa pľúcnice (nevzniká pri infundibulárnej stenóze) a následne k hromadeniu krvi v PK a PP, čo spôsobí vznik dilatácie PK a PP a vzostup enddiastolických tlakov
 3. Sekundárna trikuspidalizácia, čo sa neskôr prejaví hepatomegáliou
 4. Ak je prítomný foramen ovale, tak komplikáciou je vznik pravo-ľavého skratu s prejavujúci sa cyanózou

Klinický obraz

Mierna stenóza

 • Asymptomatická (náhodný nález)
 • Nižšia telesná zdatnosť

Ťažká stenóza

 • Aymptomatická
 • Ťažká srdcová insuficiencia
 • Cyanóza (pravo-ľavý skrat cez foramen ovale)
 • Dyspnoe a tachypnoe
 • Hepatomegália

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Elektrokardiografia
 • Echokardiografia
 • RTG vyšetrenie
 • Angiografia

Auskultačný nález: 

 • Hlasitý systolický šelest v 2. medzirebrí vľavo s prekordiálnym vírom
 • Druhá srdcová ozva je tichá alebo úplne chýba
 • Čím výraznejšia stenóza, tým je dlhší rozštep druhej ozvy a o to dlhší systolický šelest

Na EKG zázname sú známky hypertrofie PK, zmeny repolarizácie nad PK (pozitívna vlna T vo V1). Echokardiografia znázorní zhrubnutú chlopňu pľúcnice a zúžené ústie a zmnoženie svaloviny PK.

RTG vyšetrenie s nálezom:  PK tvorí ľavú kontúru srdca, vyzerá zaoblene; hrot srdca je vyzdvihnutý; pulmonálny segment prominuje; zvýraznená cievna kresba pri hiloch, na periférii znížená

Angiografia je metóda na presné určenie zúženia a tlakových gradientov.

Terapia

Výrazná cyanóza

 1. Konzervatívna liečba
  • infúzia prostaglandínov – otvorenie ductus arteriosus Botalli
 2. Endovaskulárna liečba
  • katétrová balonková valvuloplastika – následne po infúzii prostaglandínov

Dysplastická chlopňa

 • resekcia chlopne

Svalová (muskulárna) stenóza

 • resekcia svaloviny
 • transmurálna záplata

Zdroj: Zdroje a literatúra